Zaria Zardasht

KONSTNÄR

FINE ARTIST

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
 

MY EVENT

 
1/3
 

ABOUT ZARIA

 

 KONSTNÄR

 FINE ARTIST

Zaria Zardasht

- is an artist and art teacher from Syria .

- She was born in 1984 in the city of Qamishli,Syria.

- Has lived in Stockholm for the past 11 years.

- She paints modern art in acrylic and oil paints, as well as succulents and impressionistic art.

- She exhibits her art in Stockholm's Old Town in Peppa's art gallery as a permanent place.

- She is employed in Stockholm city as a art educator and member of the projects:

  "The Art of Participation", a member of the art association "Vodkan in Norrköping"

  and a member of the book "Svenska kunstnere" 2011.

ACADEMIC QUALIFICATIONS

- 2005 Bachelor of Arts from the Al-Hssaka Institute of Syria.
- 2009 Diploma in Impressionistic Art by Artist Tony Peppas.
- 2016 Educational Education from Stockholm University.

EXHIBITIONS

- 2019 joint exhibition "Arabic music days" in Berlin.

- 2017 joint exhibition "HUB" at Konstnärshuset in Stockholm.
- 2017 joint exhibition at the United States Embassy in London.
- 2016 Individual exhibition in Peppa's art gallery Stockholm Gamla Stan.
- 2015 joint exhibition "International Solidarity with Women's Match" with the association      IKKR.
- 2014 Individual exhibition "L'art au féminin, 3è edition" in Paris France.
- 2013 collection exhibition in gallery P21 in London "Without words".
- 2012 showcase gallery 8 in London "Broken beauty".
- 2012 Culinary Exhibition In Cairo in Cairo Opera House.
- 2012 collection exhibition in gallery Heidruns publishing house, Värmland.
- 2012 Individual exhibition "under the shelter" in the Medborgarhuset Stairs, Stockholm.
- 2011 Individual exhibition "Freedom Revelation" Hallunda Culture House, Stockholm.
- 2011- 2010 many Individual exhibition exhibitions in different libraries in Stockholm.

  She  exhibited in Alvik, Rinkeby, Hjorthagens, Hornstull, Alnön, Stureplan, Farsta and

  Björkhagens bibliotek.    
- 2011 Individual exhibition in Årsta Folketshus, Stockholm.
- 2011 Collection Exhibition Spring Salon, Stockholm.
- 2011 Folk Culture Center, Stockholm.
- 2011 Sundsvall City Library.
- 2010 Individual exhibition in the Pub house in central Stockholm.
- 2010 Individual exhibition All Gallery, Gamla Stan Stockholm.
- 2010 Individual exhibition with Hässelby art association.
- 2009 Individual exhibition with Hässelby art association 2009
- 2009 Individual exhibition in Peppa's art gallery. Gamla Stan Stockholm.

Swedish language:

Zaria Zardasht

är en konstnär och bildpedagog från Syrien. Hon är född 1984 i staden Qamishli i Syrien och har bot i Stockholm de senaste 11 åren. Hon målar modern konst i akryl och oljefärg samt tuschteckningar och impressionistisk konst.
Hon ställer ut sin konst i Stockholm Gamla Stan i Peppas art galleri som fast plats.
Hon är anställd i Stockholm stad som bild pedagog och medlem i projekten” konsten att delta”, medlem i konstföreningen Vodkan i Norrköping och medlem i boken Svenska konstnärer 2011.


Utbildning:
- 2005 kandidatexamen från konstinstitutet Al-Hssaka i Syrien.
- 2009 Diplom i impressionistisk konst hos konstnären Tony Peppas.
- 2016 pedagogisk utbildning från Stockholm universitet.


Utställninger:
- 2019 samlingsutställning "Arabic music days" i Berlin.

- 2017 samlingsutställning ”HUB” på Konstnärshuset i Stockholm.
- 2017 samlingsutställning på Amerikans ambassad i London.       
- 2016 Separatutställning i Peppas art galleri Stockholm Gamla Stan.
- 2015 samlingsutställning” Internationell Solidaritet med Kvinnokampen” med föreningen  IKKR.
- 2014 separatutställning “ L'art au féminin, 3è edition” i Paris Frankrike.
- 2013 samlingsutställning i galleri P21 i London “Without words”.  
- 2012 samlingsutställning galleri 8 i London ”Broken beauty”.
- 2012 samlingsutställning I Cairo i Cairos opera huset.
- 2012 samlingsutställning i galleri Heidruns förlag, Värmland.
- 2012 separatutställning ”under beskjutningen” i Medborgarhuset Trappan, Stockholm.
- 2011 separatutställning “ frihets revelation” Hallunda kultur huset, Stockholm.
- 2011-2010 många separatutställningar i olika bibliotek i Stockholm. Hon ställde ut i Alvik, 

          Rinkeby, hjorthagens, Hornstull, Alnön, Stureplan, Farsta och Björkhagens bibliotek.  
- 2011 separatutställning i Årsta folketshus, Stockholm.
- 2011 samlingsutställning Vårsalong, Stockholm.
- 2011 folkkulturcentrum, Stockholm.
- 2011 Sundsvall stads bibliotek.
- 2010 separatutställning i Pub huset i centrala Stockholm.
- 2010 separatutställning Alla Galleri, Gamla Stan Stockholm.
- 2010 separatutställning med Hässelby konstförening.
- 2009 separatutställning med Hässelby konstförening 2009
- 2009 separatutställning i Peppas art galleri. Gamla Stan Stockholm.

Languages:

Swedish , Kurdish , Arabic

 

CONTACT ZARIA

 

KONSTNÄR

FINE ARTIST

Contact ZARIA

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
zz139