top of page
IMG_8827.heic

PORTFOLIO 

zaro new logo 22 .png
HOME
Gallery
Activities
IMG_2470-1.jpeg
zaro new logo 22 .png

 KONSTNÄR

 Plastic Artist

Swedish language:
Zaria Zardasht 
är en konstnär och bildpedagog. Hon är född 1984 i staden Qamishli i Syrien och har bot
i Stockholm från år 2005
Hon ställer ut sin konst i Stockholm Gamla Stan i Peppas art galleri som fast plats.
Hon är anställd i Stockholm stad som bild pedagog. 
Zaria är medlem i olika konst projekt och konst föreningar bland de  Svenska konstnärer förbundet, ” konsten att delta”, konstföreningen Vodkan i Norrköping,
Vällingby konst klubb och i boken Svenska konstnärer.
Utbildning:
- 2005 kandidatexamen från konstinstitutet Al-Hssaka i Syrien.
- 2009 Diplom i impressionistisk konst hos konstnären Tony Peppas.
- 2016 pedagogisk utbildning från Stockholm universitet.
Utställninger:
2020 Vårsalong i Vällingby folkets hus i Stockholm. 
2020 separatutställning i galleri Signalen i Stockholm.
2019  Separatutställning i galleri Soho i Västerås. 
- 2019  Separatutställning i Vällingby folkets hus i Stockholm.
2019  samlingsutställning "Arabic music days" i Berlin.
2017  samlingsutställning ”HUB” på Konstnärshuset i Stockholm.
2017  samlingsutställning på Amerikans ambassad i London.       
2014  separatutställning “ L'art au féminin, 3è edition” i Paris Frankrike.
2013  samlingsutställning i galleri P21 i London “Without words”.  
2012  samlingsutställning galleri 8 i London ”Broken beauty”.
2012  samlingsutställning I Cairo i Cairos opera huset.
2012  samlingsutställning i galleri Heidruns förlag, Värmland.
2012  separatutställning ”under beskjutningen” i Medborgarhuset Trappan, Stockholm.
2011  separatutställning “ frihets revelation” Hallunda kultur huset, Stockholm.
2011-2010 många separatutställningar i olika bibliotek i Stockholm. Hon ställde ut
             i Alvik, Rinkeby, hjorthagens, Hornstull, Alnön, Stureplan, Farsta och Björkhagens                bibliotek.  
2011  separatutställning i Årsta folketshus, Stockholm.
2011  samlingsutställning Vårsalong, Stockholm.
2011  folkkulturcentrum, Stockholm.
2011  Sundsvall stads bibliotek.
2010  separatutställning i Pub huset i centrala Stockholm.
2010  separatutställning Alla Galleri, Gamla Stan Stockholm.
2010  separatutställning med Hässelby konstförening.
2009  separatutställning med Hässelby konstförening 2009
2009  separatutställning i Peppas art galleri. Gamla Stan Stockholm.
Engelska språket:
Zaria Zardasht 
is an artist and art educator. She was born in 1984 in the city of Qamishli in Syria and has lived in Stockholm since 2005.
She exhibits her art in Stockholm's Gamla Stan in Peppa's art gallery as a permanent
place.
She is employed in the city of Stockholm as a Art educator.
Zaria is a member of various art projects and art associations among the Swedish Artists' Association, "the art of participating", the art association Vodkan in Norrköping,
Vällingby art club and in the book Swedish artists.
ACADEMIC QUALIFICATIONS
2005 Bachelor of Arts from the Al-Hssaka Institute of Syria.
2009 Diploma in Impressionistic Art by Artist Tony Peppas.
2016 Educational Education from Stockholm University.
EXHIBITIONS
- 2020  joint exhibition "Spring salon" in Vällingby folkets hus in Stockholm.
- 2020  Individual exhibition in gallery Signalen in Stockholm.
- 2019  Individual exhibition in gallery Soho in Västerås.
- 2019  Individual exhibition in Vällingby folkets hus in Stockholm.
- 2019  joint exhibition "Arabic music days" in Berlin.
- 2017  joint exhibition "HUB" at Konstnärshuset in Stockholm.
- 2017  joint exhibition at the US Embassy in London.
- 2014  Individual exhibition "L'art au féminin, 3rd edition" in Paris France.
- 2013  collection exhibition in gallery P21 in London “Without words”.
- 2012  joint exhibition showcase gallery 8 in London "Broken beauty".
- 2012  Culinary Exhibition In Cairo at the Cairo Opera House.
- 2012  joint exhibition in gallery Heidrun's publisher, Värmland.
- 2012  Individual exhibition "during the shelling" in Medborgarhuset Trappan, Stockholm.
- 2011  Individual exhibition “freedom revelation” Hallunda culture house, Stockholm.
- 2011-2010 many Individual exhibitio in different libraries in Stockholm. She exhibited in     Alvik, Rinkeby, Hjorthagens, Hornstull, Alnön, Stureplan, Farsta and Björkhagen's      libraries.
2011  Individual exhibition in Årsta Folketshus, Stockholm.
- 2011   joint exhibition Spring Salon, Stockholm.
- 2011  participation in folk culture center, Stockholm.
- 2011   joint exhibition Sundsvall City Library.
- 2010  Individual exhibition in the Pub House in central Stockholm.
- 2010  Individual exhibition Alla Galleri, Gamla Stan Stockholm.
- 2010   joint exhibition with Hässelby art association.
- 2009  joint exhibition with Hässelby art association 2009
- 2009  Individual exhibition in Peppa's art gallery. Gamla Stan Stockholm.

Languages:

  Swedish

  Kurdish

  Arabic 

contact zaria

Kontakta ZARIA

CONTACT ZARIA 

Paint%20Brushes_edited.jpg
zaro new logo .png

KONSTNÄR

Plastic Artist

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Name *

Email *

Subject

Message

Success! Message received.

Contact 

Product Order Form 
Place your order 
arrow&v

Thanks for your order!

Payment
bottom of page